1

2

3

4

5

/2
Jens Tore
Figgjo, Rogaland
Kontaktinformasjon
E-post:
jtskare68@gmail.com
Fiat punto 84 mod.brosjyr
Pris
100 Kr
Beskrivelse
Norsk, 24 sider + porto kr. 30, litt notater i brosjyren.
2018-01-24